ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

รับสร้างบ้านหาดใหญ่ รับเหมาก่อสร้าง หาดใหญ่ ตกแต่งภายในหาดใหญ่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้ เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ด้วยงานออกแบบในหาดใหญ่สงขลา รับสร้างบ้านหาดใหญ่ และก่อสร้างบ้านเดี่ยวในหาดใหญ่สงขลา มีผลงานคุณภาพในหาดใหญ่สงขลามากมายจนปัจจุบัน  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  ในปี พ.ศ.2545 ได้เข้าจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เริ่มรับงานก่อสร้างในส่วนราชการในหาดใหญ่สงขลา รวมถึงงานออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งภายในตลอดจน งานออกแบบ และก่อสร้างแบบ Turn key ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งรับงานแบบครบวงจร รวมถึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น

 

บริการของเรา

ออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์
และปรับปรุงตกแต่งภายใน
ถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ
(Bill of Quantities)
รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาตกแต่งภายใน
ควบคุม และบริหารโครงการงานก่อสร้าง
ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล ระบบอื่นๆ
ออกแบบ และติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา