ประวัติ

          ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้ ประกอบธุรกิจ ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 และจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ในปี พ.ศ.2545 ทำธุรกิจก่อสร้าง โดยรับงานสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ โชว์รูม และอาคารทุกประเภท รวมทั้งงานออกแบบ และงานปรับปรุงตกแต่งภายใน

ปัจจุบัน  มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  รวมถึงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นผู้นำในด้านงานก่อสร้าง รวมถึงนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อตรง จริงใจ เป็นสำคัญ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้เติบโตควบคู่ไปกับสังคมสู่ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ตอบสนองความต้องการให้ดีที่สุดด้วยผลงานคุณภาพ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

พันธกิจ

เกี่ยวกับเรา ฐาปนา

มุ่งมั่นพัฒนา

เรามุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด

ประกันคุณภาพ

เราใช้วัสดุมาตราฐาน และรับประกันงานเพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด

เชื่อถือ

เรามีทีมช่างที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญ ตรงเวลา และทำงานเป็นทีม

เติมเต็ม

เรานำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้อยู่เสมอ เพื่อให้ได้รับความคุ้มค่า และเติมเต็มความประทับใจ